Na těchto stránkách přiblížíme životy zajímavých osobností a události z minulosti i ze současnosti, které naše vzdálené země pojí.

Toto je společný příběh Česka a Austrálie.

Jiří Chaloupka

Češi v Austrálii

Příběhy Čechů a Australanů, kteří se prosadili v zahraničí, nebo těch, kteří sice nesklidili uznání, ale jejichž příběhy upozorňují na zajímavé aspekty vztahu Česka s Austrálií.

Jiří Viktor Daneš

Česko-australské vztahy

Informace o založení a průběhu diplomatického styku mezi Českem a Austrálií. V roce 2020 jsme oslavili 100 let od založení vzájemných diplomatických vztahů. Toto století určitě nepostrádalo zajímavé podněty. 

Mapa Austrálie

Porovnání Česka a Austrálie

V čem jsou Česká republika a Austrálie rozlišné a podobají se vůbec? Podívejte se zdeš na jejich přehledné porovnání.