V této části najdete informace o založení a průběhu diplomatických styků mezi Českem a Austrálií. Je zde příležitost nahlédnout do zákulisí mezinárodních vztahů, hlavně těch česko-australských.

V roce 2020 jsme oslavili 100 let od založení diplomatických vztahů s Austrálií. Toto století určitě nepostrádalo zajímavé podněty. 

Po stopách prvního zastupitelského úřadu ČSR v Austrálii.

Letos si připomínáme 100. výročí navázaní diplomatických vztahů mezi bývalou ČSR a Austrálií. Samotný konzulát byl v prvních desetiletích své existence několikrát přemístěn na několik zajímavých míst po celé Sydney. Ohlédněme se za zrodem diplomatického zastoupení ve vzdálené Austrálii, a to konkrétně za umístěním budovy prvního konzulátu ČSR v Austrálii. Začátkem 20. letech 20. století zahájili pracovníci prvního konzulátu ČSR v Austrálii činnost v honosné budově umístěné v rušném okolí Kings Cross. Již v té době byla jednou z nejslavnějších čtvrtí Sydney. Prvním generálním konzulem se stal kovaný profesor geografie a zapálený cestovatel Jiří

Čtěte si více »

Emanuel Hajný

Emanuel Jan Hajný (1891 – 1972) byl v pořadí druhý konzul republiky ČSR v Sydney. Byl také mezi prvními československými krajany v Austrálii, kteří se pokusil hlásit do vojenské služby v australské armádě za první světové války. K navázání oficiálních styků mezi Australským svazem a ČSR došlo v roce 1920. První generální konzul republiky Československa, Jiří Daneš, prováděl výzkumy po Austrálii a vytvořil si dlouhý seznam užitečných kontaktů. Pojďme si ale rozšířit úhel pohledu a podíváme se na jednoho z dalších pracovníků prvního konzulátu Republiky Československa v Sydney. Emanuel Jan Hajný se

Čtěte si více »

Karel Franc

Karel Franc, bývalý generální konzul Československa v Austrálii, zmizel těsně před naplánovaným návratem do Československa. Návrat bývalého generálního konzula do Československa, Karla France, se blížil v souvislosti s koncem jeho čtyřletého funkčního období v Austrálii. Psal se rok 1969. Po tom, co vpád Varšavských vojsk ukončil období politického uvolnění, které je označováno jako Pražské jaro, a Dubček byl nahrazen Gustávem Husákem, Karel Franc dumal nad tím, jestli se má vůbec vrátit zpět do rodné země. Diplomata France na Austrálii lákaly zejména hezké pláže a rozdílně smýšlející společnost.

Čtěte si více »
Jiří Viktor Daneš

Jiří Viktor Daneš

Příběh prvního československého konzula v Austrálii, Jiřího Viktora Daneše, který cestoval do každého koutu rozsáhlého kontinentu studovat geografické jevy. Oficiální styky mezi Československem a Austrálií byly navázány v roce 1920 na konzulární úrovni. Na místě v centru Sydney, kde se nacházel první česky konzulát, v současné době stojí obrovité betonové parkoviště u prestižní Sydney University. Chcete znát příběh prvního československého generálního konzula? Jiří Viktor Daneš, narozen 23. srpna 1880, se stal prvním československým generálním konzulem v Austrálii v roce 1920; funkci zastával profesor geografie a zapálený cestovatel do roku 1922.

Čtěte si více »

Výstava

100 let od založení československého generálního konzulátu v Sydney