Jiří Viktor Daneš

Příběh prvního československého konzula v Austrálii, Jiřího Viktora Daneše, který cestoval do každého koutu rozsáhlého kontinentu studovat geografické jevy.

Oficiální styky mezi Československem a Austrálií byly navázány v roce 1920 na konzulární úrovni. Na místě v centru Sydney, kde se nacházel první česky konzulát, v současné době stojí obrovité betonové parkoviště u prestižní Sydney University. Chcete znát příběh prvního československého generálního konzula?

Jiří Viktor Daneš, narozen 23. srpna 1880, se stal prvním československým generálním konzulem v Austrálii v roce 1920; funkci zastával profesor geografie a zapálený cestovatel do roku 1922.

Jiří Viktor Daneš
Jiří Viktor Daneš (nalevo), J. Shirley a Karel Domin při cestě k horám Tambourine Mountains na východu Austrálie. Zdroj: DANEŠ, Jiří Viktor and Karel DOMIN. Dvojím rájem. 2nd ed. Prague: J.Otto, 1925, p. 796

Daneš, který projevoval zájem o cestování již od útlého věku, už v roce 1909 absolvoval velmi nepříjemnou a namáhavou cestu do Austrálie spolu s botanikem Karlem Dominem. Po dlouhé cestě, která v té době trvala 15 měsíců lodí, prozkoumal geomorfologii, provedl výzkum krasu a studoval místní osídlení. Jejich výzkum je zavedl do velmi odlehlých oblastí Austrálie, do kterých často museli cestovat povozem. Danešovi se podařilo navštívit jeskyně a krasy v každém australském státě a teritoriu kromě jižní Austrálie. Zhotovil první mapy označující výskyt vápence v australské přírodě. Úspěchu jeho cesty nasvědčuje to, že po něm byla pojmenována část severoaustralského údolí „Daneš Valley“.

Po jeho návratu několik let vydával časopis s názvem Dvojím Rájem na základě zážitků, fotek a zápisů vzniklých při této cestě. Kromě tohoto časopisu hojně publikoval o široké škále témat vztahujících se k Austrálii, od geomorfologických jevů v australské přírodě, přes reprezentaci Austrálie v československé literatuře, až k původu a zanikání domorodců, které měl příležitost pozorovat při jeho cestách. Též si získal pozornost širší veřejnosti svými cestopisy.

Po všech prekérních výpravách do všech koutů Austrálie, které dokázal přežít, zemřel v roce 1928 při dopravní nehodě v americkém Hollywoodu.

Zde jsme pouze ve zkratce shrnuli dobrodružství prvního československého generálního konzula v Austrálii. Na těchto stránkách budou postupně zveřejňovány další zajímavosti o Jiřím Viktoru Danešovi a mnoho dalších pozoruhodných věcí, které Česko a Austrálii pojí – a navzdory obrovské vzdálenosti mezi oběma zeměmi je jich opravdu hodně.

Náhledový obrázek: Kresba Jiřího Viktora Daneše v Galerii otců zakladatelů geografie. Zdroj: Zdenka Landová Archivy knihovny PřF

Češi v Austrálii

Oslavenec Jan Novák

V souvislosti s aktuální oslavou fantastických stých narozenin lyžaře Franka Příhody se sluší udělat malou exkurzi do historie a připomenout jiného významného krajana v Austrálii, který disponoval darem

Chci si přečíst »

You're currently offline. | Nyní jste offline.

Kontaktujte Generální konzulát České republiky v Sydney

Kontaktujte Velvyslanectví České republiky v Canbeře