Velvyslanectví České republiky v Canbeře

8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
+61 2 6290 1386
[email protected]
www.mzv.cz/canberra

Generální konzulát České republiky v Sydney

169 Military Rd, Dover Heights, NSW 2030
+61 2 9581 0111
[email protected]
www.mzv.cz/sydney

S informacemi a inspirací na cesty do Čech Vám též pomůže CzechTourism

What if you could have it all when studying abroad?

Study. Travel. Work. Live!

A project embracing life stories of Czechoslovaks – compatriots of former Czechoslovakia, Czechs and Slovaks living abroad  

Destinations

Wonderful castles and chateaux, world famous spas, unspoilt countryside, historical cities and legendary cuisine

Things to do

Activities to pursue, events to attend, cultural heritage to explore

Travel info

Poskytujeme pravidelnou odbornou výuku českého jazyka pro děti od 3 let se zaměřením na rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností

Czech language and culture classes for the Australian-Czech community

Czech and Slovak Education for Children and Adults

Konceptem České školy je umožnění učit se česky, poslouchat češtinu, osvojit si strategie učení, motivovat pro celoživotní učení, vést děti k všestranné, účinné a otevřené komunikaci v českém jazyce.

Děti se učí vyjádřit své pocity z běžného života i z přečteného textu, porozumět písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti a přednášet zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty a písničky přiměřené věku.

Kurzy češtiny pro děti od 3 let až po dospělé, od začátečníků po pokročilé probíhají v budově Besedy

na adrese 18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW 2620 Australia

Krajánek je určen především pro děti českých krajanů žijících v zahraničí a jeho cílem je přiblížit zábavnou formou český jazyk, kulturu, tradice, literaturu i reálie česky mluvícím bilingvním dětem věkové kategorie 5-12 let a sblížit české krajánky po celém světě.

Je nám ctí, že naši fotografickou soutěž na téma australské fauny ocenil jeden z nejdéle inspirativních fotografů krás australské divočiny

Steve Parish

https://www.steveparish-natureconnect.com.au/

Czechia In Australia 2020+

Zprávy k přečtení a rádiové stanice k poslechu z České republiky

Facebook
Twitter
LinkedIn