Kde domov můj?

Ženský sólový zpěv v podání Kateřiny Kněžíkové. Orchestr Národního divadla, dirigent Jiří Bělohlávek.

Kde domov můj, 
kde domov můj? 
Voda hučí po lučinách, 
bory šumí po skalinách, 
v sadě skví se jara květ, 
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země, 
země česká, domov můj, 
země česká, domov můj!

Where is my home, 
where is my home?
Water murmurs across the meadows, 
pinetrees rustle among the crags, 
spring blossoms glitter in the orchard, 
paradise on Earth to see!
And this is the beautiful country, 
the czech land, my home, 
the czech land, my home!